Ang isang spreadsheet ay nakakatipid ng daan-daang buhay sa loob ng 24 na oras sa isang 500-taong kaganapan sa pag-ulan

This text has been translated automatically by NiuTrans. Please click here to review the original version in English.

tencent doc
(Source: Pandaily)