Ang monopolyo ng Amazon ay nakikipagkumpitensya sa hindi tapat na mga kumpanya ng Tsino

This text has been translated automatically by NiuTrans. Please click here to review the original version in English.

Chinese sellers protesting in 2018 against Amazon’s suspension of their accounts. (Source: Sohu)