Live broadcast # 6: Hu Boyu: Mabilis na maagang mamumuhunan; Ang teknolohiya ng consumer sa China noon at ngayon

This text has been translated automatically by NiuTrans. Please click here to review the original version in English.