Manatili sa lugar o umuwi: Ipinagdiriwang ng koponan ng Pandali ang Bagong Taon ng Tsino sa pitong magkakaibang mga lungsod

This text has been translated automatically by NiuTrans. Please click here to review the original version in English.

Source: VCG