Pagkuha ng Katotohanan at Paglikha ng Katotohanan: Ang Tagapagtatag ng FXG na si Nikk Mitchell sa VR Paglalakbay sa Tsina

This text has been translated automatically by NiuTrans. Please click here to review the original version in English.

Si Nikk Mitchell, isang taga-Canada na ipinanganak sa Kenya, ay nanirahan sa Tsina nang mahigit sampung taon. Ang Nikk ay orihinal na nagpakilala sa sarili sa industriya ng virtual reality (VR) sa pamamagitan ng paglulunsad ng Oculus-China.com, ang kauna-unahang website ng komunidad ng VR ng China, na kalaunan ay nakuha ng Facebook noong 2014. Noong 2017, itinatag ni Nikk ang FXG, isang kumpanya ng teknolohiya na nakatuon sa kalidad ng paglikha ng VR IP upang tulay ang agwat sa pagitan ng Tsina at ng mundo. Naupo si Pandaily kasama si Nikk sa Hangzhou upang pag-usapan ang tungkol sa kanyang paglalakbay sa Silangan. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang orihinal na teksto: https://pandaily.com/capture-reality-and-creating-realities-fxg-founder-nikk-mitchells-vr-journey-in-china/