Sa pagtaas ng “ekonomiya ng atensyon”, ang maling impormasyon na nakapalibot sa Tokyo Olympics ay kumakalat sa social media ng Tsino

This text has been translated automatically by NiuTrans. Please click here to review the original version in English.

In recent years, the Chinese Internet has seen an alarming surge in fake news spurred by bloggers’ freewheeling competition for eyeballs. (Source: Ben Stansall/AFP)