ရိုက်နှက်မှု ပူးတွဲထူထောင်သူ ဂျန်ဘိုက်ဟောက်စ် စီအီးအို ရာထူးမှ ထွက်ခွာ