ဟွာဝေးရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိချုပ်ဖြစ်တဲ့ Big Entrepreneurs နဲ့ နီးစပ်တဲ့ Critical Point Relationship အပေါ်

This text has been translated automatically by NiuTrans. Please click here to review the original version in English.

Meng Wanzhou