पोर्श 94 केयेनलाई सम्झाइयो ’cause नियन्त्रणबाट बाहिर छ

This text has been translated automatically by NiuTrans. Please click here to review the original version in English.

(Source: Beijing News)

शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार भएको छ। वाई वाई वाई वाई वाई वाई

उत्पादन विचलन को कारण वाहन को सम्झना को दायरा, विधानसभा को सदस्यहरु लाई संचालन को प्रक्रिया को अनुसार सख्त नहीं गरे, वाहन को एक विशिष्ट समय मा उत्पादन सही टोकक को अनुसार र स्टीयरिंग व्हील र कनेक्शन बोल्ट को बीच संपर्क नहीं गरिन सक्छ। यसैले, यी बोल्ट ड्राइभिङ्गको प्रक्रियामा ढिलो हुन सक्छ, वाहन हेरचाह प्रदर्शन सीमित वा हानि हुन सक्छ।

अर्को हेर्नुहोस्:चीन इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता नीओई ब्याट्री दोषले ठूलो मात्रामा सम्झौता ES8

पोर्श चीन डिभिजनले वाहनलाई नि: शुल्क जाँच गर्नेछ, स्तम्भलाई बदल्नुहोस् र नियमहरू अनुसार कडा कडा परिश्रम गर्नुहोस्, ताकि कुनै सुरक्षा खतरा हटाउन।

कम्पनीले आपातकालीन उपचारको लागि केही उपायहरू पनि गरे। यदि चालकले ड्राइभिङ्ग प्रक्रियामा कुनै असामान्य शोर देखे वा जब यो नजिकको मोड बन्द भयो र पोर्श केन्द्रलाई सम्झौता गर्न र हालको पोर्श केन्द्रलाई सम्पर्क गर्न बन्द गर्यो।