हुआईईका प्रमुख वित्तीय अधिकारी परीक्षणको नतिजा नजिक पुग्यो, चीन र क्यानाडाको बीच सम्बन्ध कसरी महत्वपूर्ण बिन्दुमा आउन सक्छ

This text has been translated automatically by NiuTrans. Please click here to review the original version in English.

Meng Wanzhou