हुआवेई पंप नक्सा चीनमा सूचीबद्ध गरिनेछ, एआईटीओ एम 5 इलेक्ट्रिक कारमा लैजान सकिन्छ

माईओआइआइंग, उपभोक्ता व्यवसायको उपाध्यक्ष, हुआईईई प्यासिफिक, हुआआइआइआइआइंगले पी50 जेबको केही चित्रहरू जारी गरेका छन्, जसले प्यानलहरू नामक एक अनुप्रयोग देखाउँछन्।