शुक्रबार साँझ, एन्टी ग्रुप सीईओ हू जियाओमिंगले भने कि उनले कम्पनीको पदबाट इस्तीफा गर्नेछन् भने घरेलू मीडिया 36kr मा एक आन्तरिक मेल प्राप्त गरे।

शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार शुक्रबार