edu

"ਸਾਡੇ WeChat ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਜੇਜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ."