၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် တရုတ်၏ H1 စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် ၂. ၂ သန်း မှတ်ပုံတင် ခဲ့သည်

အရတရုတ်ပြည်သူ့ လုံခြုံရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သော အချက်အလက်များသြဂုတ်လ ၁၂ ရက်တွင် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန် လကုန် အထိ တစ်နိုင်ငံလုံး ရှိ မော်တော်ယာဉ် အရေအတွက်မှာ ၄ ၀၆ သန်း အထိရောက် ရှိခဲ့ပြီး ၃ ၁၀ သန်း မှာ မော်တော်ယာဉ် များဖြစ်ပြီး ၁၀. ၁ သန်း မှာ စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ်များ (NEV) ဖြစ်သည်။ NEV သည်ကား စုစုပေါင်း၏ ၃. ၂၃% ရှိပြီး ၂၀၂၁ နှစ်ကုန် တွင် ၂၇. ၈၀% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အနက် သန့်ရှင်းသော လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် အရေအတွက်မှာ ၈. ၁၀၄ သန်း ရှိပြီး NEV ပိုင်ဆိုင် မှု၏ ၈၀. ၉၃% ရှိသည်။

ထို့အပြင် တရုတ်သည် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက် တွင် NEV အသစ် ၂. ၂ ၀၉ သန်းကို မှတ်ပုံ တင်ခဲ့သည်။ တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၀၀. ၂၆% တိုးတက်ခဲ့ပြီး စံချိန်တင် မြင့်တက်ခဲ့သည်။ အသစ် မှတ်ပုံတင်ထားသော NEV အရေအတွက်သည် စုစုပေါင်း၏ ၁၉. ၉၀% ရှိသည်။

ေဒသ အလိုက္ ၂၀ ၂၂ ခုႏွစ္ ပထ မႏွစ္ ၀က္ တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ၌ ကား အစီးေရ တစ္ သန္းေက်ာ္ ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ ၈၁ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ကား အစီးေရ သံုး သန္းေက်ာ္ ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ ၂၀ ရွိ မည္ျဖစ္သည္။ ၎င်းတို့အနက် ဘေဂျင်း တွင် ကား အစီးရေ ၆ သန်း ကျော်ရှိပြီး Chengdu နှင့် Chongqing တို့တွင် ကား အစီးရေ ၅ သန်း ကျော်ရှိသည်။

သြဂုတ်လ ၁၁ ရက် တွင်တရုတ် မော်တော်ယာဉ် လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှ ထုတ်ပြန်သော “၂၀ ၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းချ မှုဆိုင်ရာ နိဒါန်း” က ဇူလိုင်လတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ NEV ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းချ မှုသည် ၆ ၁၇, ၀၀၀ နှင့် ၅ ၉၃, ၀၀၀ အသီးသီး ပြီးစီး ခဲ့ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၁. ၂ ဆတိုး ခဲ့သည်။

ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:တရုတ်နိုင်ငံ၏ အများပြည်သူ သုံး လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် အားသွင်း ပုံ သည် ဇူလိုင်လတွင် နှစ်စဉ် ၆၅. ၇% တိုးတက် ခဲ့သည်

ထို့အပြင် စင်ကြယ်သော လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် များ၏ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းချ မှုသည် ၄၇ ၂၀၀၀ နှင့် ၄၅ ၇၀၀၀ ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁. ၁ ဆတိုး တက် ခဲ့သည်။ Plug-in hybrid လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် များ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ရောင်းချ ခြင်းသည် ၁၄ ၄၀၀၀ နှင့် ၁၃ ၅၀၀၀ ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁. ၈ ဆ နှင့် ၁. ၇ ဆ တိုးတက်ခဲ့သည်။ လောင်စာ ဆဲလ် မော်တော်ယာဉ် များ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းချ မှုသည် ၂ ၉၂ နှင့် ၂ ၄၅ အသီးသီး ရှိပြီး ၄. ၆ ဆ နှင့် ၁၃. ၄% တိုးတက်ခဲ့သည်။

ဇူလိုင်လတွင် တရုတ်နိုင်ငံ ၏စွမ်းအင် ဘက်ထရီ တင်ပို့ မှုသည် ၂၄. ၂ GWh ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၁၄. ၂% တိုးလာပြီး ယခင် လ ထက် ၁၀. ၅% ကျဆင်းခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ternary battery ၏ load capacity သည် ၉. ၈ GWh ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း load capacity ၏ ၄၀. ၇% ၊ တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၈၀. ၄% တိုးလာပြီး ၁၅. ၀% ကျဆင်းခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် လီ သီ ယမ် သံ ဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီ များ၏ တင်ပို့ နိုင်စွမ်း မှာ ၁၄. ၃ GWh ဖြစ်ပြီး ၅၉. ၃% ၊ တစ်နှစ် တစ်နှစ် ၁၄၇. ၂% တိုးတက်မှုနှင့် ယခင် လ ထက် ၇. ၀% ကျဆင်းခဲ့သည်။