Lihatlah teknologi di dalam Sukan Olimpik, yang belum pernah terjadi sebelumnya