मिक्स बोल्ड 2 सहित, बागलुङ स्मार्टफोन यस वर्ष जारी गरिनेछ

आधिकारिक रिलीज केही समय पछिबागलुङ12s स्मार्ट फोन श्रृंखला, अन्य नयाँ फोन समाचारहरूमाबागलुङमोडेल उभरने सुरु भयो।