ਐਨਐਫਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗਤੀ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ

This text has been translated automatically by NiuTrans. Please click here to review the original version in English.

A young female participant fumbles her way through artist Chen Baoyang’s installation at the Virtual Niche exhibit at Beijing’s UCCA Lab on April 4. (Source: Pandaily)