Ang mga kliyente at empleyado ng Wall Street English (WSE), isang pandaigdigang kumpanya ng pagsasanay sa wika ng may sapat na gulang, ay naghahanap ngayon ng ligal na pag-urong mula sa kumpanya sa isang pagtatangka upang mabawi ang mga bayarin sa matrikula at hindi bayad na sahod habang ang kumpanya ay nahaharap sa pagkalugi.