996.ICU

ผู้บริหารสูงสุดของจีนกล่าวว่าวัฒนธรรมการทำงาน 996 นั้นผิดกฎหมาย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาผู้บริหารระดับสูงของจีนได้ออกบันทึกข้อตกลงร่วมกันว่าวัฒนธรรมการทำงาน 996 - 12 ชั่วโมง 6 วันของตารางการทำงาน - เป็นการละเมิดกฎหมายอย่างจริงจังเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานสูงสุด